Elinor

En blogg om mitt liv
Allmänt

Packa rätt vid flytt

September 25, 2015

Att frakta produkter eller andra föremål i många olika typer av material, olika storlekar och skillnad i sårbarhet kräver olika sorters transportförpackningar vid flytt. Företag som arbetar med att på rätt sätt förpacka föremål är många gånger experter på att packa på ett sådant sätt att risken för att föremålen ska ta skada minimeras.

truck

Material
Beroende på hur föremålen fraktas, om de är ömtåliga och vad för slags risker transportförpackningarna kan möta förpackas de på olika sätt. Det kan handla om att föremålet ligger i en relativt enkel förpackning eftersom föremålet i sig är mycket tåligt. Det kan också handla om att produkten ligger i en oerhört hållbar förpackning som ska hålla under hela föremålets livslängd och klara alla möjliga påfrestningar. Wellpapp, metall, plast eller frigolit – transportförpackningar kan innehålla alla möjliga material.

Transporten
Vilka transportförpackningar som väljs beror också till stor del på vad för slags transport som föremålen kommer att vara med om. Handlar det om flygtransport måste man tänka på att trycket kan bli högt och kylan krypa ned snabbt. Ska föremålen transporteras över haven är risken högre att transportförpackningen får ta emot en del fysiska smällar, speciellt under på- och avlastning till och från transporten. Är det transport på vägar i exempelvis en lastbil det handlar om så är transportförpackningar oftast enklare gjorda då risker i olika former är lägre. Det är dock inte ovanligt att transporten sker på olika sätt. Föremålen transporteras kanske i en container med en lastbil till ett fartyg som skeppar föremålet över havet till en annan lastbil. Ju fler olika länder som på olika sätt hantera föremålen desto mer ökar riskerna för skada. Därför är transportförpackningar ibland svåra att få till perfekt.

Experter
Det finns dock företag som är experter på att få till nästintill perfekta transportförpackningar. Vänd dig till dem som flest kunder gett högt betyg till. Då brukar det alltid bli rätt tillslut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *